Intelligent Mobile Service Laboratory | 智慧化行動服務實驗室

學生 - 博士班學生


莊琮暉
(Tsung-Hui Chuang)
蔡昀展
(Yun-Zhan Cai)
王俞婷
(Yu-Ting Wang)
陳珞安
(Lo-An Chen)
張軍斌

學生 - 碩士班學生


碩二

方鈞麒
(Chun-Chi Fang)
陳俊佑
田少谷
(Shao-Ku Tien)

碩一

梁祐承
(You-Cheng Liang)
王靖元
鄭皓中
(Hao-Zhong Zheng)
詹之鋐
(Chih-Hung Chan)

學生 - 大學部專題生


109 級

黃政瑋
吳添毅
黃盈慈
戴源
王聖中 (共同指導)
林信宇 (測量系)